магнітний домен


магнітний домен
магні/тний доме/н, род. домену, мн. магнітні домени
(від лат. dominium – володіння)
макроскопічна область в магнітному кристалі, в якій магнітні моменти окремих частинок орієнтовані однаково і досягається максимальне намагнічування.
Потенційна енергія магнітного домену пов'язана з деформацією його границі (Сивухін).
Поняття магнітних доменів запропонував на початку 20-го століття П'єр Вейс для пояснення особливостей гістерезису в феромагнетиках. (Соболєв).

Термінологічний тлумачний словник-мінімум для студентів фізико-технічного інституту - Київ. 2013.

  • домен — у, ч. 1) Спадкове земельне володіння короля в країнах Європи за середньовіччя. 2) Особисте земельне володіння середньовічного феодала. 3) Ділянка намагнічення феромагнетику. •• Циліндри/чний магні/тний доме/н елемент магнітного середовища зі… …   Український тлумачний словник